Contact Form

Contact Us

  • HIG 51/2, Near Sanjay Shiksha Niketan, Kabir Nagar, Durga Kund, Varanasi, Uttar Pradesh 221005
  • FOR APPOINTMENTS :
    +91 89350 33706, +91-9838883360, +91 89350 33702

  • kidscarehospitalvaranasi@gmail.com
    kidscarenursinghome@gmail.com